ELEKTRİK , DATA ALT YAPI


Teknik Tesislerin altyapısı ayakta kalmak için Elektrik Enerjisi kullanır, "Elektrik" sistemleri besleyen ve ayakta tutan temel öğedir fakat aynı zamanda kesintilere ve iş kayıplarına da sebep olan birçok problemin altında da iyi tasarlanmamış bir elektrik altyapısının arızaları yatar.

Teknik Tesisler ve Veri Merkezlerini UPS üzerinden beslemek gerekli altyapıyı sağlamak anlamına gelmez, fakat sadece başlangıç noktasını oluşturur.

Güvenli bir Elektrik Altyapısı için elektriği sağlayan güç sistemleri:

Şebekedeki kesintilere karşı sürekli devrede kalacak şekilde planlanmalı
Yedekli olmalı
Arıza, bakım gibi olağanüstü durumları da gözönünde bulundurarak kesintisiz hizmet verecek şekilde tasarlanmalıdır.
Seber Danışmanlık yeni yapılan tesislerde, tasarım aşamasında tüm bu faktörleri gözönünde bulundurarak tesisler için en uygun elektriksel tasarımı oluşturur, mevcut elektrik altyapısı olan tesislerde ise sistemlerin yukarıda anlatılan kriterleri sağlaması için gerekli revizyonları proje dahilinde sunar.

Gür-Ada İnşaat Tarafından Sağlanan Elektrik Altyapı Hizmetleri:

  • Orta ve Alçak Gerilim Elektrik Şebekeleri Tasarım ve Kurulumu
  • Yapısal Kablolama (Data ve Ses)
  • Otomasyon Sistemleri Tasarım ve Uygulama
  • Güvenlik Sistemleri Tasarım ve Kurulumu
  • Güneş ve Alternatif Enerji Sistemleri Tasarım ve Kurulumu
  • Teknik Tesis Altyapı Bakım ve Servis

Gür-Ada İnşaat tüm hizmetlerinde aylık sabit giderleri minimumda tutmak ve gereksiz tüketimi önlemek için tasarımda gerekli düzenlemeleri yapar, mevcut sistemlerde ise müşteri tarafından yapılabilecek iyileştirmeleri öneri olarak projede sunar.